Korisni linkovi

Predsjedništvo BiH – http://www.predsjednistvobih.ba/

Vijeće ministara BiH – http://www.vijeceministara.gov.ba/

Ministarstvo vanjskih poslova BiH – http://www.mvp.gov.ba/

Vlada Federacije BiH – http://www.fbihvlada.gov.ba/

Agencija za državnu službu FBiH – http://www.adsfbih.gov.ba/

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske – http://www.vladars.net/

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske – http://www.vladars.net/

Ured Visokog predstavnika – http://www.ohr.int

Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo – http://www.monks.ba/

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

http://www.vladatk.kim.ba/Ministarstva/MONKS.htm

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona

http://www.zdk.ba/

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Bosansko-podrinjskog kantona

http://www.bpkgo.ba/

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona

http://www.vladausk.gov.ba/

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona

http://www.sbk.ksb.gov.ba/

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Posavskog kantona

http://www.zupanijaposavska.ba/

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Zapadnohercegovačkog kantona

http://www.minpro-zzh.gov.ba/

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona

http://www.mpzks-hnzk.gov.ba/

Univerzitet u Sarajevu – http://www.unsa.ba/

Univerzitet u Tuzli – http://www.untz.ba/

Univerzitet u Zenici – http://www.unze.ba/

Univerzitet “Džemal Bijedić ” u Mostaru – http://www.unmo.ba/

Univerzitet u Bihaću – http://www.unbi.ba/

Sveučilište u Mostaru – http://www.sve-mo.ba/

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu – http://www.fin.ba

Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu – http://www.heis.com.ba/

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Sarajevo – http://www.ingeb.ba

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo

http://www.inzl.unsa.ba/

Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu

http://www.cps.edu.ba/

Metalurški institut “Kemal Kapetanović” Zenica – http://www.miz.ba/

Centar za obuku Mostar – http://www.cob.net.ba

Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini – http://www.aubih.ba/

Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo – http://www.ppzsa.iweb,ba/

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine – http://anubih.ba/

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine – http://www.nub.ba/

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine Sarajevo – http://www.zemaljskimuzej.ba/

Institut za istoriju Sarajevo – http://www.iis.unsa.ba/

Orijentalni institut u Sarajevu – http://www.ois.unsa.ba/

Arhiv Bosne i Hercegovine – http://www.arhivbih.gov.ba/

Arhiv Federacije – http://www.arhivfbih.gov.ba/

Svjetski univerzitetski servis BiH – SUS – http://www.sus.ba

World University Service ( WUS ) Austria – Ured u Sarajevu –

http://www.wus-austria.org/sarajevo/

German Academic Exchange Service DAAD – http://www.daad.de/

Univerzitetski teleinformacioni centar Sarajevo – http://www.utic.net.ba/

COBISS.BH – http://www.vibbih.ba/

UNESCO Obrazovni server –  http://www.dadalos.org,

Konrad Adenauer Stiftung – http://www.kas-sarajevo.com/

Goethe – Institut Sarajevo – http://www.goethe.de/ins/ba/

Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina – http://www.soros.org.ba/

Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine – http://www.kfbih.com/

Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru – http://www.studentskizbor.ba/

Unija studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru – http://www.unija.unmo.ba/

Unija studenata Univerziteta u Sarajevu – http://www.usus.ba/

Unija studenata Univerziteta u Tuzli – http://www.usut.untz.ba/

Studentska unija Republike Srpske – http://www.studentkaunijars.org/

BHstudent – Studentski portal – http://www.bhstudent.info/

Ministarstvo obrazovanja,znanosti i športa Republike Hrvatske – http://www.mzos.hr/

Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije – http://www.mps.sr.gov.yu/

Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije – http://www.mntr.st.gov.yu

Ministarstvo prosvjete i nauke Republike Crne Gore – http://www.mpin.vlada.cg.yu/

Ministarstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije

http://www.mvzt.gov.si/

Ministarstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije – http://www.mss.gov.si/

Ministarstvo za obrazovanje i nauku Republike Makedonije – http://www.mon.gov.mk/

Savezno ministarstvo za prosvjetu, umjetnost i kulturu Republike Austrije

http://www.bmukk.gv.at/

Savezno ministarstvo za nauku i istraživanje Republike Austrije   http://www.bmwf.gv.at/

Savezno ministarstvo za obrazovanje i istraživanje Savezne Republike Njemačke

http://www.bmbf.de/

Savezno ministarstvo za privredu i tehnologiju Savezne Republike Njemačke

http://www.bmwi.de/