U Mostaru održan sastanak svih dekana strojarskih fakulteta u BiH

U Mostaru je 7.10.2011 održan redoviti sastanak dekana svih strojarskih fakulteta iz BiH.

Domaćini su bili dekani Mašinskog i Strojarskog fakulteta iz Mostara, a sastanku je nazočio i federalni ministar Obrazovanja i znanosti Damir Mašić, kao i Fuad Ćatović v.d. rektora Univerziteta “Džemal Bijedić”.

Kako je istaknula v.d. dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” iz Mostara Mersida Manjgo svi fakulteti ovog smjera iz BiH krenuli su u jednu zajedničku inicijativu razvoja ovih fakulteta, odnosno pokretanje trećeg ciklusa studija po Bolonjskom procesu.

Nakon toga namjere su da se pokrene časopis koji bi bio indeksiran na svakom strojarskom fakultetu u BiH.

Dekan fakulteta Strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Milenko Obad rekao je kako je suradnja ovih fakulteta veoma dobra. Upitani o realizaciji pojedinih projekata dekani fakulteta iz Mostara su rekli kako je financijska situacija ta koja određuje pokretanje i realizaciju određenih projekata.

“Pokrenut ćemo inicijativu da zajednički apliciramo prema projektu FP7, koji je pokrenula Europska unija tako da bi trebali zajednički istrajati, a sudjelovat će svi fakulteti sa nastavnim osobljem”, rekla je Manjgo.

Federalni ministar obrazovanja i znanosti Damir Mašić rekao je kako će se i ministarstvo uključiti u ovu suradnju u okviru svojih mogućnosti, isto kao što se uključilo i u projekt “Volontiraj – kreditiraj” gdje je na jedan dan Mašića ‘zamijenila’ Bojana Matić, učenica iz Stoca.

Matić je zajedno sa Mašićem svoj prvi radni dan provela je obnašajući funkciju federalne ministrice obrazovanja i znanosti, koja je s federalnim ministrom obrazovanja i znanosti s platoa Skenderije u Sarajevu, mjesta službenog otvaranja “Socijalnog dana”, doputovala u sjedište Ministarstva u Mostar. Također je nazočila sastanku.

Izvor : bljesak.info

Related Posts

Share This

Comments Closed