Švedska uvela rješavanje ispita na USB-u

U gradu Lund u Švedskoj, učenici u četiri najveće škole počele su koristiti koncept rješavanja ispita na USB-u koji su razvili Vidocent.

Naime, Videocent je razvio koncept koji koristi laptope za rješavanje ispita, a koji uključuje matematičke programe i uređivače tekstova koji se nalaze na USB sticku. Za vrijeme uključivanja USB-a u računalo, internet i ostala komunikacija je blokirana kao i pristup lokalnom disku.

“Tokom ove godine isporučili smo ovaj koncept u četiri najveće škole u Lundu. Škole koriste ovaj koncept za pisanje eseja u Švedskog te rješavanje matematičkih zadataka.” istaknuli su iz Vidocenta.

Cijela stvar funkcionira tako da profesor napravi master USB, te kopira određeni broj USB stickova koji se podijele učenicima. Kopirane USB-ove studenti stavljaju u računalo te učitavaju isti kao startup drive. Nakon što završe s testovima, rezultati se pohrane na USB i vraćaju se profesoru.

Kako bi znali čiji je stick, profesor prije numerira iste.

Izvor.zimo.co

Related Posts

Share This

Leave a Comment