Prikriveno oglašavanje

Prikriveno oglašavanje prvi puta pojavilo se u 19. stoljeću u knjizi Julesa Vernea, Put oko svijeta u 80 dana. Nakon toga možemo pratiti evoluciju prikrivenog oglašavanja koje se događalo većinom na televizijskim programima i u filmovima.

Svaki film koji ste pogledali u posljednjih 30 godina, a dolazio je iz Holywooda, vrlo vjerojatno imao je neki vid prikrivenog oglašavanja, a danas u Los Angelesu djeluje više od 200 agencija koje bave prvenstveno skrivenim oglašavanjem. Vjerojatno ste i na domaćim programima vidjeli takvo oglašavanje koja se nama čini malo manje uspješno i profinjeno od prakse Holywooda.

Nas je više zanimala poslovna strana takvog oglašavanja, primjerice koji brendovi su najviše „pogodili“ sa izborom filmova, ili koji brendovi i filmovi su najviše povezani. Danas vrijednost industrije prikrivenog oglašavanja iznosi otprlike 25 milijardi dolara, a navedene informacije možete vidjeti na infografici preuzetoj s onlinemba bloga.

 

 

 

 

Related Posts

Share This

Leave a Comment