Slike iz ljudskog mozga

(Screenshot: Telegraph)

Prateći rad mozga kod ljudi koji su gledali filmske foršpane, istraživači su uspjeli pomoću posebnog uređaja prenijeti njihovu moždanu aktivnost u video prikaz na zaslonu računala, prenosi Telegraph.

Iako još uvijek nisu uspjeli pročitati misli čovjeka, sve bi moglo dovesti i do toga da jednog dana imamo video prijevod vlastitih snova i sjećanja na zaslonu. Ukoliko se dovoljno dobro rafinira rad tog stroja, on bi se mogao koristiti i za istraživanja misli pacijenata koji su preživjeli moždani udar.

Istraživači sa Sveučilišta Berkeley su do nevjerojatnih slika iz mozga došli korištenjem MRI skenera, koji su pratili dovod krvi u mozak ljudi koji su gledali filmske foršpane.

U priloženom videu možete vidjeti nevjerojatan rezultat koji su dobili.

<object classid=’clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000′ id=’telegraph_player_272318′ width=’560′ height=’315′ codebase=’http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab’><param name=’movie’ value=’http://www.telegraph.co.uk/telegraph/template/utils/ooyala/telegraph_player.swf’/><param name=’bgcolor’ value=’#000000’/><param name=’wmode’ value=’window’/><param name=’allowScriptAccess’ value=’always’/><param name=’allowFullScreen’ value=’true’/><param name=’salign’ value=’LT’/><param name=’scale’ value=’noscale’/><param name=’FlashVars’ value=’embedCode=tldHJ0MjqZci0zBF63epGUaW95o2BqMf&offSite=true&showTD=true&thruParamDartEnterprise=site%3Dscience%26section%3Dscience/sciencenews%26pt%3Dst1%26pg%3D/science/science-news/8781503/Mind-reading-device-recreates-what-we-see-in-our-heads.html%26spaceid%3Dvid%26ls%3Df%26transactionID%3D1109231424110257%26psize%3D620x415%26view%3Dviral%26view%3Dviral’/><embed type=’application/x-shockwave-flash’ src=’http://www.telegraph.co.uk/telegraph/template/utils/ooyala/telegraph_player.swf’ pluginspage=’http://www.adobe.com/go/getflashplayer’ menu=’false’ quality=’high’ play=’false’ name=’telegraph_player_272318′ height=’315′ width=’560′ bgcolor=’#000000′ wmode=’window’ allowScriptAccess=’always’ allowFullScreen=’true’ salign=’LT’ scale=’noscale’ flashvars=’embedCode=tldHJ0MjqZci0zBF63epGUaW95o2BqMf&offSite=true&showTD=true&thruParamDartEnterprise=site%3Dscience%26section%3Dscience/sciencenews%26pt%3Dst1%26pg%3D/science/science-news/8781503/Mind-reading-device-recreates-what-we-see-in-our-heads.html%26spaceid%3Dvid%26ls%3Df%26transactionID%3D1109231424110257%26psize%3D620x415%26view%3Dviral%26view%3Dviral’></embed></object>

Related Posts

Tags

Share This

Comments Closed