U Mostaru puštena u rad mjerna postaja za praćenje kakvoće zraka

U petak, 17. lipnja 2011. godine na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilišta u Mostaru obavljeno je javno predstavljanje i prvo službeno očitavanje koncentracije štetnih plinova i čestica prašine u zraku čime je i službeno puštena u rad mjerna postaja s uređajima za mjerenje koncentracije ozona, dušikovih oksida i krutih čestica prašine u atmosferi.

Mjernu postaju za mjerenje koncentracije štetnih plinova i četica prašine u zraku u rad su pustili prof.dr.sc.Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru, a uz prof.dr.sc. Zorana Primorca, dekana Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti nazočnim se obratio i mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić.

Ovim svečanim puštanjem u rad mjerne postaje vrijedne više od 300.000 KM na mostarskom Sveučilištu započinje kontinuirano praćenje koncentracije štetnih tvari u zraku koje su posljedica gospodarskog razvoja.

Ova mjerna stanica prva je takve vrste u Hercegovini i među rijetkim u cijeloj BiH, a svojim radom doprinijet će sprečavanju i ublažavanju mogućih štetnih posljedica onečišćenog okolnog zraka na ljudsko zdravlje i okoliš. Nabavku uređaja za mjerenje koncentracije dušikovih oksida, ozona i čestica prašine u zraku u 2010. godini financiralo je Federalno ministarstvo okoliša i turizma, dok je displej za očitavanje izmjerenih koncentracija kupljen sredstvima Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

IZVOR: www.fpmoz.ba

 

Related Posts

Tags

Share This

Comments Closed