Plavi pigment – novi materijal u kvantnom računarstvu

Ilustracija CuPc sa simultanim 0 i 1 spinovima

Ilustracija CuPc sa simultanim 0 i 1 spinovima

Ponekad jednostavno treba baciti pogled oko sebe. Nove analize običnog plavog pigmenta pokazale su da on ima neobična svojstva koja ga čine kandidatom za poluvodiča kod kvantnih kompjutera. Riječ je zapravo o bakar ftalocijaninu (CuPc) – jeftinom organskom poluvodiču kojeg nalazimo u mnogim proizvodima za kućanstvo i sastavni je dio britanske novčanice od pet funti. Istraživanje je objavljeno 28. listopada u časopisu Nature.

Za razliku od uobičajenih bitova koji mogu biti u dva stanja- u stanju nule ili jedinice, kvantni bitovi mogu biti istovremeno u oba stanja ili “superpoziciji”. Ako je materijal u mogućnosti da zadrži kvantno stanje dovoljno dugo, inženjeri će ga pohraniti i proslijediti informacije. Britanski i kanadski istraživači ustanovili su da elektroni u molekulama bakar ftalocijanina imaju sposobnost zadržavanja radnog stanja kvantnog bita iznenađujuće dulje vremena nego ostali materijali koji su proučavani za istu svrhu. Osim toga, ovaj materijal se može lako procesuirati u tanki film koji se može vrlo jednostavno koristiti pri izradi uređaja što mu daje dodatnu značajnu prednost nad sličnim, do sada ispitivanim materijalima.

Istraživači pokazuju veliki interes za izradu kvantnog računala sa kvantnim bitovima. Glavni autor ovog rada dr Marc Warner iz londonskog Centra za nanotehnologiju kaže: “U teoriji, kvantno računalo jednostavno rješava probleme koje obično računalo ne bi bilo u mogućnosti riješiti niti za vrijeme životnog vijeka univerzuma. Ali mi još uvijek ne znamo kako da jedan i napravimo. Naše istraživanje pokazuje da obični plavi pigment ima više potencijala u kvantnom računarstvu od mnoštva egzotičnih molekula koje su se do sada razmatrale.”

CuPc posjeduje i dodatne atribute, primjerice, pigment snažno upija vidljivu svjetlost i lako se, fizički i kemijski, modificira, pa se njegova magnetna i električna svojstva mogu kontrolirati.

Dr Warner dodaje: “Svojstva bakar ftalocijanina čine ga zanimljivim na polju kvantnog inženjeringa što zahtijeva daljnju eksploataciju kvantnih svojstava materije kako bi mogla obavljati zadatke poput obrade i učitavanja podataka na učinkovitiji način nego što je to do sada bilo moguće.”

Izvor: University College London

Izvor: http://znanost.geek.hr/clanak/plavi-pigment-novi-materijal-u-kvantnom-racunarstvu/#ixzz2jlUwrAOb

Leave a Comment