Otkrivena piramida stara 4600 godina

(Credit: UNIVERSITY OF CHICAGO ORIENTAL INSTITUTE)

(Credit: UNIVERSITY OF CHICAGO ORIENTAL INSTITUTE)

Arheolozi koji godinama rade na jednom nalazištu pod imenom Tell Edfu u blizini grada Edfua na jugu Egipta i bore se za njegovo očuvanje, napokon su došli na svoje. Očigledno su im se napori isplatili jer su ispod hrpe pijeska otkrili 4600 godina staru stepenastu piramidu – jednu od najstarijih piramida ikad pronađenih.

Svježe iskopana piramida desetljećima je starija od Velike piramide u Gizi. Danas joj visina iznosi manje od 5 metara, ali prije nego su je vremenske (ne)prilike i pljačka smanjile, procjenjuje se da je bila visoka preko 13 metara.

Ova struktura je jedna od sedam identičnih “provincijske” piramida koje je sagradio ili faraon Huni (vladao od 2635. do 2610. g. pr. Kr.) ili faraon Sneferu (vladao od 2610. do 2590. g. pr. Kr.). Sve “provincijske” piramide imaju otprilike jednake dimenzije (18.4 x 18.6 m), pa i piramida otkrivena u Edfuu. “Provincijske” su piramide razmještene diljem središnjeg i sjevernog Egipta u blizini većih naselja, te ne sadržavaju pogrebne prostorije i arheolozi pretpostavljaju da su one jednostavno predstavljale simbole kraljevskog kulta i jačanje faraonske moći u provincijama na jugu.

Rezultati iskapanja nedavno su predstavljeni na simpozijumu u Torontu u organizaciji Društva za proučavanje egipatskih starina.

Unatoč uznapredovalom stanju istrošenosti, piramida ipak ima neke zanimljive karakteristike. Arheolozi su otkrili ostatke oltara na kojem su se prinosili darovi, ali i drevne grafite uklesane na vanjske zidove. Pronađeni su i dječji ostaci i natpisi u podnožju piramide. Međutim, hijeroglifi koji tvore te natpise uklesani su mnogo poslije izgradnje piramide i prema tome se može pretpostaviti da pokopi nisu bili prvotna namjena ove građevine.

“Sve su to većinom privatni i grubi natpisi, očito posvećeni djeci i novorođenčadi koja su pokopana točno ispod tih natpisa,” izjavljuje glavni arheolog Gregory Marouard, s Instituta za orijentalno Sveučilišta u Chichagu.

No, koja god da je bila namjena pronađene piramide, nije bila dugo u upotrebi. Arheolozi smatraju da je građevina napuštena samo 50 godina nakon izgradnje, tijekom vladavine faraona Kufua (nama poznatijeg pod grčkim imenom Keops). Kufu (Keops) se, umjesto da rasporedi resurse na 7 manjih piramida, fokusirao na izgradnju Velike piramide u Gizi.

Arheolozi već dugo znaju za postojanje piramide iako iskapanja nisu počela sve dp 2010. godine. Sve dotad, piramida je bila zatrpana pijeskom, modernim otpadom i ostacima kamenja nakon pljačke, te uopće nije izgledala ni slično piramidi. Lokalno stanovništvo je čak smatralo da je ta građevina šeika, lokalnog muslimanskog sveca. Prvo spominjanje piramide u Edfuu zabilježeno je 1894. godine, kad je egiptolog Georges Lengrain identificirao “lažnu” piramidu blizu mjesta odakle započinje karavanski put Edfu – Kharga.

Piramida je izgrađena od blokova pješčenjaka i glinene žbuke u tri stepenice. Jezgra od blokova uzdiže se vertikalno, poduprta s još dva reda blokova, što joj daje izgled stepenaste piramide. Stil izgradnje podsjeća na faraona Djosera (hrv. Džozera) (vladao od 2670. – 2640. g. pr. Kr.) koji je izgradio prvu egipatsku piramidu na početku vladavine Treće dinastije. Tehnika je vrlo slična onoj koja je korištena pri izgradnji Meidum piramide, koju je izgradio ili Snefru ili Huni, a koja je prvotno zamišljena kao stepenasta piramida, ali tijekom izgradnje promijenjeni su planovi i izgrađena je “prava ” piramida.

“Sama izgradnja svjedoči brizi i stvarnoj vještini u umijeću oblikovanja kamenja, pogotovo pri namještanju najvažnijih blokova,” objašnjava Marouard i nastavlja da je piramida sagrađena direktno na temelje i da je u potpunosti izgrađena od sirovog materijala iz okolice. Kamenolom iz kojeg se je dobivao pješčenjak otkriven je 2011. godine ni 800 metara sjeverno od piramide.

Arheolozi kažu da im je sljedeći korak fokusiranje na očuvanje ovog, povijesno važnog nalazišta (prijete mu moderna groblja i posjedi obližnjih naselja), te objavljivanje rezultata analize Tell Edfua.

Izvor: http://znanost.geek.hr/clanak/otkrivena-piramida-stara-4600-godina/#ixzz2suc31YzJ

Leave a Comment