Nano tehnika pomaže u određivanju agresivnosti raka prostate

Rak prostate zauzima visoko mjesto na listi uzroka smrtnosti u muškoj populaciji. S dijagnozom raka prostate će se suočiti, tijekom svog života, jedan od šest muškaraca.

Danas se glavnina slučajeva oboljenja prostate otkriva u ranoj fazi kliničkim i laboratorijskim pregledom. Međutim, postupci učinkoviti u dijagnozi raka prostate ne mogu procijeniti agresivnost tumora u pojedinog bolesnika, što liječniku otežava odabir optimalnog postupka liječenja. Stoga su oboljeli često izloženi preagresivnom ili preradikalnom liječenju, koje može izazvati ozbiljne dodatne zdravstvene poteškoće.

Istraživači s University of Central Florida NanoScience Technology Center su razvili novi test za detekciju raka prostate iz krvi oboljelog, primjenjujući tehniku dinamičnog rasapa svjetlosti na nanočesticama zlata. Istraživanje je objavljeno u časopisu the Journal of Translational Medicine.

Pošli su od svog ranijeg otkrića da se imunoglobulin G, protein iz krvi, u dodiru s nanočesticama zlata vezuje uz njihovu površinu. Time se nanočestice povećavaju. Mjerenjem raspršenja svjetlosti na nanočesticama dobiva se podatak o količini vezanog proteina, što onda omogućuje procjenu količine imunoglobulina G u krvi ispitanika.

U razvoju novog testa iskoristili su i saznanje da tkivo raka prostate luči tvari koje razgrađuju imunoglobulin G. Stoga se u krvi ljudi s tumorom nalaze manje razine imunoglobulina G nego li u zdravih ljudi, a kod agresivnijih tumora to sniženje je posebno izraženo.

Ovo istraživanje pokazuje da se rak prostate može dijagnosticirati ispitivanjem uzorka krvi oboljelog. Uz to ovaj novi postupak daje i podatak o agresivnosti tumora, koji je posebno dragocjen u odabiru optimalnog postupka liječenja.

Prostate je vrlo važna žlijezda. Ona pomaže u regulaciji protoka urina i sudjeluje u proizvodnji sjemena u muškaraca. Kirurško odstranjenje prostate često prate neželjene posljedice koje se kreću u rasponu od blagog do potpunog gubitka seksualne funkcije i inkontinencije. Ipak, kod agresivnih vrsta raka prostate u mlade osobe pristupa se brzom i potpunom uklanjanje zahvaćene žlijezde, radi spašavanja života oboljelog. Slabije agresivni rak u mladih ljudi liječi se manje radikalnim pristupom.

Za kliničko ispitivanje novog postupka biti će potrebno dvije do tri godine, a do njegove primjene u klinici može proteći i pet godina. Novi test će nadopuniti podatke dobivene biopsijom uzorka tkiva prostate a možda i zamijeniti laboratorijski test određivanja biomarkera.

Izvor: http://znanost.geek.hr/clanak/nano-tehnika-pomaze-u-odredivanju-agresivnosti-raka-prostate/#ixzz1wuS0HxEh

 

Leave a Comment