Najnovija studija otkriva vezu između konzumiranja kave i gubitka vida

Nova studija sugerira konzumentima kofeinske kave da bi trebali ograničiti njezin unos kako bi smanjili rizik od gubitka vida ili sljepoću. Prema znanstvenom članku objavljenom u časopisu Investigative Ophthalmology & Visual Science, visoka razina konzumacije kofeinske kave povezana je s povećanim rizikom od razvoja eksfolijativnog glaukoma, glavnog uzroka sekundarnog glaukoma u svijetu. Studija o odnosu potrošnje kofeinske kave i eksfolijativnog glaukoma ili suspektnog glaukoma prvo je istraživanje koje ispituje vezu između kofeinske kave i razvoja eksfolijativnog glaukoma među stanovništvom SAD-a.

“Stanovništvo skandinavskih zemalja ima najvišu stopu pojavnosti eksfolijativnog sindroma i glaukoma”, rekao je autor studije, dr. sc. Jae Hee Kang, doktor na Odjelu za medicinska istraživanja u bolnici Brigham and Women’s u Bostonu. “Budući da su Skandinavci također i najveći potrošači kofeinske kave na svijetu, te kako je naš istraživački tim prethodno utvrdio da je povećani unos kofeinske kave povezan s povećanim rizikom od primarnog glaukoma, proveli smo ovo istraživanje kako bismo utvrdili može li se rizik od razvoja eksfolijativnog glaukoma ili suspektnog glaukoma razlikovati s obzirom na konzumaciju kave.”

Studija je provedena na uzorku od dviju skupina: 78.977 žena iz Nurses’Health Study (NHS) i 41.202 muškaraca iz Health Professionals Follow-up Study (HPFS) koji su bili stari barem 40 godina, nisu imali glaukom i redovito su odlazili na očne kontrole od 1980. (za sudionike iz NHS), odnosno od 1986. (za sudionike iz HPFS) do 2008. Istraživački tim koristio se upitnicima radi prikupljanja i vrednovanja podataka o potrošnji kofeinskih napitaka te je pregledao medicinsku dokumentaciju kako bi se utvrdio broj novooboljelih od eksfolijativnog glaukoma, koji pridonosi povišenom tlaku dovoljnom da ošteti očni živac, ili suspektnom glaukomu koji ima blaži ili samo suspektni štetni učinak na očni živac.

Meta-analiza dviju skupina pokazala je da su, u usporedbi s apstinentima, sudionici koji su pili tri ili više šalica kofeinske kave dnevno imali veću vjerojatnost za razvoj eksfolijativnog glaukoma ili suspektnog glaukoma. Istraživači nisu otkrili povezanost s potrošnjom drugih kofeinskih proizvoda, kao što su mineralna voda, čaj, čokolada ili kava bez kofeina. Rezultati su pokazali i da je kod žena s obiteljskom povijesti glaukoma također povećan rizik.

Kang i suradnici izvješćuju da ova studija predstavlja toliko potreban napor za bolje razumijevanje uzroka eksfolijativnog glaukoma, koji su u velikoj mjeri nepoznanica.

“Budući da je ovo prva studija koja proučava povezanost kofeinske kave i eksfolijativnog glaukoma među populacijom SAD-a, bila bi potrebna potvrda tih rezultata i među populacijama drugih zemalja kako bi mogućnost da kofeinska kava bude čimbenik rizika za razvoj glaukoma bila vjerodostojnija”, rekao je Kang. “To bi moglo potaknuti i na poduzimanje istraživanja drugih prehrambenih čimbenika ili čimbenika životnog stila kao mogućih faktora rizika.

Izvor: Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO)

Izvor: http://znanost.geek.hr/clanak/najnovija-studija-otkriva-vezu-izmedu-konzumiranja-kave-i-gubitka-vida/#ixzz2A1ssXVd8

Leave a Comment