Lonac koji sam miješa hranu

Praktičan lonac, čiji se sadržaj sam miješa, ne oslanja se na novu tehnologiju već je plod domišljatosti izumitelja Hidekija Watanabea. Poznate zakonitosti strujanja tekućina u posudi prilikom zagrijavanja ovaj je izumitelj iskoristio na novi način.

Miješanje hrane pri kuhanju uobičajeni je dio pripreme obroka koji može postati teret ako se u kuhinji istovremeno obavlja više različitih pripremnih poslova.

I za one koji bi vrijeme potrebno za miješanje hrane radije proveli uz televizor prateći novu epizodu omiljene serije novi izum donosi olakšanje.

Ovdje se ne radi o primjeni neke nove pametne tehnologije, već se koristi poznavanje zakonitosti miješanja i strujanja tekućina pri zagrijavanju.

U želji da stvari učini boljima, japanski izumitelj Hideki Watanabe promijenio je izgled posuda za kuhanje. Njihove bočne strane učinio je valovitima. Time se tekućina pri zagrijavanju giba horizontalno pod djelovanjem konvekcijskih sila, a udaranjem u valovite stijenke stvara se vrtložno gibanje. Ono hranu u loncu stalno pokreće i miješa.

U posudama uobičajenog oblika zagrijavanjem dolazi do vertikalnog gibanja tekućine, gore-dolje.

U posudi valovitih stijenki, jelo se zbog stalnog gibanja kuha brže i jednoličnije. Posuda s valovitim stijenkama rješava još jedan problem: zaustavlja stvaranje pjene, čime priječi da hrana prekipi.

Izumitelj lonca sa valovitim stijenkama po profesiji je stomatolog. Da bi njegov pronalazak doživio primjenu i pojavio se na tržištu potreban je investitor koji će pokriti troškove proizvodnje. Ukoliko se Watanabeov izum ikada pojavi na tržištu, kuhanje kao kućanski posao mogao bi postati znatno lakša i jednostavnija zadaća.

 

Izvor: http://znanost.geek.hr/clanak/lonac-koji-sam-mijesa-hranu/#ixzz1xW6uRxeL

 

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment