Kad ćemo svi živjeti do stote?

100-godinaČlanak Johna Applebyja, glavnog ekonomista u Kings fondu, objavljen na portalu bmj.com, skreće pažnju na rastući broj ljudi očekivane starosti od 100 godina i pita se kad će stati.

100-godinaPrema podacima Ureda za nacionalnu statistiku čini se da “nema kraja” broju britanskih državljana koji dosižu 100 godina. Za oko 13% djevojčica rođenih 1951. očekuje se da će doživjeti stotu, za oko 40% djevojčica rođenih ove godine očekuje se da će doživjeti stotu, te se to isto predviđa za 60% djevojčica koje se rode 2060. Appleby pripisuje slične trendove diljem svijeta činjenici da ljudi umiru u starijoj dobi. Smrtnost djece mlađe od pet godina pala je za 60% od 1970., a čim se preživi rano djetinjstvo veća je mogućnost za dužim životom.

Varijacije između muškaraca i žena, društvenih skupina i zemalja su, međutim, ostale značajne prema studiji znanstvenika Ujedinjenog Kraljevstva, koja je ustanovila razliku od 11,4 godina (68,6 godina u usporedbi s 80 godina) između žena u najsiromašnijim i najimućnijim društvenim slojevima.

I premda je duži život dobra stvar, istraživanje sugerira da je povišena očekivana dob rezultat istraživanja koje je u obzir uzimalo samo godinu smrti, ali ne i godine života koje je osoba proživjela relativno zdravo i bez invaliditeta. Tu činjenicu možemo vidjeti kad usporedimo životni vijek žene – koji je od 1990. porastao za 4,6% i zdrav životni vijek žene – koji je porastao za samo 3 %. Možemo zaključiti da produženi životni vijek ne znači mnogo ako ga ne proživimo u relativnom zdravlju.

S obzirom na to da ljudi žive sve duže i duže, Appelby se pita možemo li se naći u situaciji da se “grebemo za resurse”, ali zaključuje da je to malo vjerojatno i da nema potrebe za panikom.

Izvor: BMJ-British Medical Journal

Leave a Comment