Investicije kroz oči stručnjaka

Investiranje je umjetnost razmišljanja, intelektualni izazov i prije svega, u detalje organiziran biznis. Investiranje je igra u kojoj igrate ulogu iskusnog psihologa koji zna ocijeniti  kako ‘pacijenti’ razmišljaju.

Kako bi saželi, pomno pratili i evidentirali ponašanje ‘pacijenata’ morate biti vrhunski organizirani. Akcije ‘pacijenata’ određuju vaše reakcije. Unatoč brojnim problemima pacijenata, ključ uspjeha je zadržati zdrav razum. To je ono čemu se psiholog razlikuje od pacijenta. Iskusni psiholog tržišta? Kako to uistinu postati?

Kao investitor ili osoba koja to tek kani postati potrebno je njegovati investicijsku literaturu. Mnoštvo je knjiga napisano o ulaganju u dionice, o načinima njihova izbora i sustavima trgovanja koji će vam navodno donijeti zaradu. Međutim, malo je onih knjiga koje uistinu sadrže dašak mudrosti koji će vas potaknuti na kritičko razmišljanje. Evo nekih agregiranih savjeta vrsnih investicijskih psihologa koji će vam dati temelje kreativnog razmišljanja i motivirati vas na kreiranje vlastite investicijske filozofije.
Kriteriji Benjamina Grahama

Ukoliko ste konzervativan investitor, ne pretjerano sklon riziku, kupovat ćete samo visokokvalitnetne obveznice i dobro diverzificiranu grupu vodećih dionica. Ovakav pristup zahtjeva primjenu sljedećih  kriterija pri odabiru svake dionice:

- Adekvatna veličina poduzeća – Ideja ovog pokazatelja je isključiti mala poduzeća koja su posebno izložena promjenama na tržištu ili industriji. Prilagođeno bh. tržištu to su poduzeća koja ostvaruju godišnju prodaju u iznosima preko 100 milijuna KM.

- Jako financijsko stanje poduzeća – Pod ovim kriterijem Graham smatra da tekuća imovina treba biti najmanje dva puta veća od tekućih obveza. Isto tako, dugoročni dug ne bi smio prelaziti neto tekuću imovinu (obrtni kapital).

- Stabilnost zarada poduzeća – Poduzeće mora poslovati pozitivno u svakoj od prošlih deset godina. U državi kao što je BiH, ovo je pravilo gotovo neostvarivo. Rizik zemlje vječito je u uzlaznom trendu, a normalni uvjeti stran pojam investitorima. Dionice kompanija koje u ovakvim uvjetima ostvaruju dobit te imaju snažan i diferenciran proizvod zaslužuju epitet blue-chip dionica. Pokušajte naći kompanije koje su u zadnjih pet godina bar četiri puta ostvarile dobit veću od 10 milijuna KM.

- Isplata dividendi – Neprekinute isplate dividendi najmanje prošlih 20 godina. Ovaj kriterij također nije primjenjiv na domaće tržište kapitala. BiH je tek prije 15-tak godina postala kakva-takva tržišna ekonomija. Ne postoji poduzeće koje je isplaćivalo dividendu u svakoj od zadnjih 20 godina. Uvažavajući kriterij o stabilnosti zarada,  korisno bi bilo tražiti poduzeća koja su u zadnjih pet godina najmanje 3 puta isplatila dividendu.

- Rast zarada – Minimalni rast zarada po dionici od jedne trećine u prošlih deset godina koristeći trogodišnje prosjeke na kraju i na početku desetogodišenjeg razdbolja. U BiH aproksimacija ovog kriterija mogla bi se tražiti u jednostavnom rastu zarada. Međutim, na domaćem tržištu kapitala nije moguće donijeti kvalitetnu odluku na temelju rasta zarada. Skoro da ne postoji kompanija koja je bar u tri uzastopne godine ostvarila rast zarada. Korisnije bi bilo tražiti poduzeća s već izgrađenom reputacijom lidera u određenom sektoru i snažnim organizacijskim kapacitetima za ostvarivanje predvidljivih novčanih tokova koji će uslijediti normalizacijom uvjeta poslovanja i dosljednijom primjenom pravne regulative, što je osnovni preduvjet za ostvarivanje vlastitog potencijala, a samim tim i rasta zarada.

- Umjereni omjer cijena i zarada – Tekuća cijena ne bi smjela prelaziti prosječne trogodišnje zarade više od 15 puta.

- Umjeren omjer cijene i neto imovine – Tekuća cijena ne bi smjela prelaziti zadnju knjigivodstvenu vrijednost neto imovine (kapitala) više od 1,5 puta. Međutim, multiplikator zrada ispod 15 može opravdati viši multiplikator neto imovine. Graham predlaže pravilo da umnožak multiplikatora neto imovine te omjera cijene i knjigovodstvene vrijednosti ne prelazi knjigovodstvenu vrijednost više od 22,5 puta.
Kriteriji Warrena Buffetta

Kao što je u košarci za dobrog igrača presudno vladanje osnovama, tako je vladanje Buffettovim investicijskim osnovama presudno da bi se bilo dobrim ulagačem. Ponađi izvrsno poduzeće s izvrsnim menadžementom – kaže Buffett, i kupi dionice po razumnoj cijeni – a onda ih ne ispuštaj iz ruke. Glavne crtte Buffettove investicijske filozofije ogledaju se u sljedećem:

 

– Jednostavnost
– Strpljenje
– Pravi temperament
– Neovisno razmišljanje
– Ignoriranje makro događaja koji odvlače pažnju
– Nerazumnu strategiju ne-divezifikacije
– Neaktivnost, a ne hiperaktivnost
– Kupnju dionica koje onda ne ispuštate iz ruke
– Usredotočenost na poslovne rezultate i vrijednost, a ne na cijenu dionica
– Agresivni oportunizam, hvatanje prilike koju vam pruža ludost tržišta dionica.
Kako Buffet odlučuje koje će poduzeće kupiti?  On traži četiri glavne stvari:

Poslovanja koja može razumjeti – Buffet voli kompanije čiji je poslovni model lako razumijeti jer zna da je njihova budućnost sigurnija, te da je lakše predvidjeti njihov novčani tok. Npr. Coca-Cola je njegov miljenik, jer se radi o stabilnom društvu, s predvidljivim novčanim tokom i predvidljivom dobiti, koja će vjerojatno raditi istu stvar i za 50 godina.

Dobit i novčani tok dva su stupa uspješnog društva. Tražite poduzeća s „ Ekonomskom franžizom, ne misleći pritom na franšize poput Burger Kinga, već na subjekt koji se ističe pred konkurencijom i ima privilegirani položaj koji mu gotovo jamči uspjeh.

Ekonomska franšiza pruža proizvod ili uslugu:
– koji su potrebni ili poželjni
– za koje nije potreban veliki kapital
– koje, prema mišljenju kupaca, drugi proizvod ili usluga ne mogu ni približno zamjeniti
– koji ne podliježu reguliranju cijene

Iz ovoga proizilazi glavno Buffettovo pravilo – kupujte poduzeća, a ne dionice.

novosti/key-succes.jpg

Poslovanja s povoljnim dugoročnim izgledima – Ako ne znate kakvo će poduzeće biti za 10 godina, onda ga ne razumijete – tvrdi Buffett. Ako ne razumijete poduzeće u koje ulažete svoj novac, onda špekulirate, ne ulažete. Nadate se, a ne razmišljate. Upitajte se je li proizvod kompanije u koju ulažete trajan? Što će biti ovdje za 10 godina – neka softverska aplikacija ili neka vrsta kremastog sladoleda. Odgovor bi trebao biti očigledan. Softver se prebrzo kreće da bi bio siguran u razdoblju od 10 godina.

Kako to usitinu postići? U mnogim je slučajevima, kaže Buffett, prošlost najbolji pokazatelj budućnosti. Tražite poduzeće koje radi istu stvar danas koju je radilo i prije jednog desetljeća. To je poduzeće imalo pregršt vremena da smisli pravi način za vođenje posla.

Poslovanja koja vode pošteni i sposobni ljudi – Buffett napominje kako je vrlo važno da pobliže ocijenite menadžerski tim bilo kojeg  potencijalnog poduzeća u koje namjeravate ulagati. Tražite poduzeća koja vodi menadžerski tim koji radi za dioničare, a ne bogati se na račun dioničara kroz pretjerane plaće, bonuse, opcije i sl. Umjereno štedljivi i troškova svjesni menadžeri značajka su kvalitetne korporacijske kulture. Tražite menadžere koje više zanima rezanje troškova od ugradnje pozlaćenih slavina u menadžerskoj kupaonici.

Ako menadžment otkupljuje dionice u korist dioničara i izbjegava izdavanje novih dionica koje razvodnjavaju vlasništvo, te vodi računa o iskrenom i poštenom financijskom izvještaju društva, onda ste, kao dioničar, našli odličnog poslovnog partnera. Međutim, dobri menadžeri moraju biti povezani s dobrim poduzećem. Možete biti najbolji džokej na svijetu, ali ne možete pobijediti u utrci jašući na iscrpljenom kljusetu, upozorava Buffett. Dakle, izbjegnite ulaganje u loša poduzeća, čak i kad imaju izvrsne menadžere.

Buffet ima određena upozorenja na koja ulagači moraju obratiti pažnju pri procjeni društva i menadžera, najprije kroz financijske izvještaje i analizu njihova računovodstva. – Ako izgleda slabo,držite se podalje. Ako društvo ne otpisuje opcije kao troškove, ako prikazuje nestvarne pretpostavke o mirovini, hvali se svojom dobiti prije odbitka kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), oslanja se na mnoštvo nerazumljivih fusnota, sve su to loši znakovi. Morate imati barem skromnu sposobnost čitanja financijskih izvještaja. Naime, ako ne razumjete nešto u financijskom izvještaju nekog društva, to je zato što menadžment ne želi da ga razumjete. Želite li poslovnog pratnera koji od vas skriva stvari? Zasigurno ne – tvrdi Buffet.

Buffett upozrava kako ulagač mora biti vrlo sumnjičav prema društvima koja svoje ‘dobre vijesti’ traže isključivo u budućnosti. Kada visoko pozicionirani menadžer tvrdi da zna budućnost, to nije dobro. A kada isti taj menadžer doista i ostvari te brojke to je stvarno loš znak, jer netko tu nečim manipulira.  Loši vidljivi znakovi su najbolji pokazatelj nevidljivih loših znakova. Prljava kuhinja rijetko ima samo jednog žohara, kaže Buffet. Oprez!

Poslovanja koja imaju atraktivnu cijenu – Zahvaljujući hirovima financijskih tržišta, kojima tako često upravlja pohlepa ili strah, cijene dionica izvrsnih poduzeća često padaju, što predstavlja izvrsnu priliku da se kupe dionice po superpovoljnim cijenama. Tražite kvalitetna poduzeća koja su na rasprodaji zbog razloga koji se ne tiču temelja poslovanja ili kvalitete njihova menadžmenta.

Fluktuacije na tržištu pružaju mogućnost ulagaču da mudro kupuje kad ostali panično prodaju i da mudro prodaje kada se cijene značajno povećavaju. Ključna stvar je prepoznati razliku između privremenog nazatka i uistinu fatalnoga nedostatka u društvu.

Shvatite metaforu o gospodinu Tržištu i marži sigurnosti. Buffett je bio jedini student Benjamina Grahama koji zaradio ocjenu 5+, te od Grahama naučio dva najbitnija koncepta koja i danas slijedi. Jedan je alegorija s gospodinom Tržištem, a drugi je da je uvijek potrebno imati maržu sigurnosti s kupovnom cijenom. Buffet smatara da ulagač koji dobro shvati ove koncepte sigurno može napredovati.

Buffet opisuje gospodina Tržišta kao poslovnog partenera s neizliječivim emocionalnim problemima, koji se pojavljuje svakog dana, bez izuzetka, i navodi cijenu po kojoj će kupiti udjel u poduzeću ili vam prodati svoj. Gospodin tržište manično je depresivna osoba. Njegovi psihološki problemi utječu na cijene koje nudi. Kada se osjeća euforično vidi samo dobre stvari u poduzeću i precijenjuje svoje udjele u istom. No, tu je i tamna strana ovog gospodina. Kada je u depresiji, vidi samo probleme, kako u poduzeću tako i izvan njega. U tom raspoloženju stavlja nisku cijenu i nada se da ćete zgrabiti njegov udjel. Gospodin tržište vrlo je uporan. Dolazi svakog dana, bez obzira kakve je volje. Čini se da mu ne smeta kada ga ignorirate; vratit će se on sutra s novom ponudom, tvrdi Buffett.

Konačno, nemojte skakati na svaku loptu – kaže Buffet. Zgrabite priliku kada se spoje bar tri navedene varijable. Kada uočite snažno poudzeće s trajnom prednošću nad konkurencijom, snažnim menadžmentom i niskom cijenom dionica – vrijeme je za ulaganje!

 

Izvor: manager.ba

Related Posts

Tags

Share This

Comments Closed