Cjelovito rješenje za čišćenje izlivene nafte

Znanstvenici T. C. Mike Chung i Xuepei Yuan predstavili su novo potencijalno “cjelovito rješenje” za čišćenje naftnih mrlja kod izlijevanja nafte – superupijajući materijal koji može upiti nafte do 40 puta više od svoje težine, a koji se potom može isporučiti u rafineriju nafte i obraditi tako da se dobije obična nafta. Njihov članak o tome objavljen je u časopisu Energy & fuels.
Autori ističu da su današnje metode za čišćenje izlivene nafte, koje su primijenjene i u slučaju katastrofe naftne platforme Deepwater Horizon u Meksičkom zaljevu 2010. godine, tehnički vrlo jednostavne, desetljećima stare i imaju mnogo nedostataka. Na primjer, klipovi kukuruza, slama i drugi upijajući materijali mogu držati vodu, kao i naftu, samo oko 5 puta više od svoje težine. Ti materijali nakon toga postaju industrijski otpad koji se mora odlagati u posebnim odlagalištima ili se spaljivati.

Njihovo rješenje je polimerni materijal koji pretvara izlivenu naftu u meki, ali i kruti gel koji sadrži naftu. Pola kilograma tog materijala može oporaviti oko 19 litara sirove nafte. Gel je dovoljno jak da se može prikupiti i transportirati. Osim toga, gel se može pretvoriti u tekućinu i rafinirati kao obična sirova nafta. Ta bi nafta vrijedila 15 dolara pod uvjetom da se na tržištu obična sirova nafta prodaje za 100 dolara po barelu. “Sve u svemu, ova isplativa nova poliolefinska naftna tehnologija dramatično će smanjiti utjecaj izlijevanja nafte na okoliš i pomoći oporavku naših najdragocjenijih prirodnih resursa”, kažu autori.

Izvor: American Chemical Society

Izvor: http://znanost.geek.hr/clanak/cjelovito-rjesenje-za-ciscenje-izlivene-nafte/#ixzz29XWsqfVI

Leave a Comment