Bolja pohrana vodika

Australski tim znanstvenika sa Sveučilišta u Novom Južnom Walesu predstavio je novi način pohrane vodika koji se može koristiti direktno kao gorivo, ali i u gorivim ćelijama za dobivanje električne energije, a koji je sigurniji od dosadašnjih načina spremanja ovoga plina u tankove pod vrlo visokim tlakom. Za ovo je zaslužan spoj imenom natrij borohidrid (NaBH4) koji se ponaša kao „spužva“ za vodik kojega može pohraniti velike količine koje kasnije može ispustiti pod pritiskom od samo četiri megapaskala. Uobičajeni tlak vodika u automobilskim spremnicima je, inače, od 35 do 70 megapaskala, pa se radi o potencijalno vrlo visokim pohranjenim energijama koje se mogu naglo osloboditi u slučaju nesreća.

Dapače, natrij borohidrid toliko dobro „upija“ vodik da je njegovom primjenom moguće pohraniti dovoljno vodika u spremniku uobičajenih automobilskih dimenzija da mu energetska vrijednost bude bliska energetskoj vrijednosti benzina. Naime, za razliku od ugljikovodika kao što su naftni derivati, energetska gustoća vodika po volumenu je oko četiri puta manja od energetske gustoće po volumenu benzina. Dapače, vodikovi atomi su rjeđe su raspoređeni kad su sami, nego kad su vezani na ugljikove atome, pa u litri benzina ima 64% više vodika nego u litri čistog vodika. Novi spoj bi trebao riješiti ovaj problem, ali sam donosi neke nove tehničke probleme.

Naime, da bi sve funkcioniralo kao u laboratorijskim pokusima, zahtijeva nanotehnološku izradu i pohranu unutar spremnika od nikla, a za njegovo ispuštanje potrebne su temperature od minimalno 50 stupnjeva, a za punu protočnost od 350 stupnjeva celzija. Usprkos tome, radovi na tehnologiji se nastavljaju jer postoji realna mogućnost da će se daljim radom dobiti mogućnost ekonomičnog i sigurnog skladištenja vodika u automobilskim spremnicima uobičajenih kapaciteta.

Izvor: Bug.hr

Leave a Comment