Biljni pobačaj pomaže afričkim ženama

Istraživači na Fakultetu farmaceutskih znanosti, Sveučilište u Kopenhagenu, ispitali su nekoliko biljaka koje se koriste za ilegalne pobačaje u Tanzaniji. Laboratorijski testovi pokazali su da nekoliko biljaka može uzrokovati kontrakcije tkiva maternice i da se biljke mogu koristiti za zaustavljanje smrtonosnih krvarenja nakon poroda. Ova nova saznanja sada se prenose u ruralnim dijelovima Tanzanije gdje je dostupnost medicine vrlo teška.

Svake godine oko 350.000 žena umre na globalnoj razini zbog krvarenja koje se javlja nakon rođenja djeteta. Na afričkom kontinentu jedna od 16 žena umire tijekom trudnoće, a u nekim zemljama broj je tako visok da se radi o svakoj osmoj ženi. Razlog je loš pristup medicinske pomoći, jer žene često ili nemaju novaca ili žive predaleko. Znanje o travama koje mogu pomoći u kontrakciji maternice nakon porođaja je najčešće jedina prilika koja spašava živote u udaljenim ruralnim područjima.

Danski znanstvenici testirali su u laboratoriju na tkivu štakora 22 biljke koje izazivaju pobačaje, te je nekoliko biljaka imalo skoro jednaki učinak kao i kontrolni lijek acetilkolin. “Polovica biljaka koje smo testirali izazvalo je kontrakcije tkiva maternice, dok je jedanaest ekstrakata induciralo trudove s kratkim intervalima. Sedam biljaka je funkcioniralo u oba smjera” objašnjava profesorica Anna K. Jäger iz Odsjeka za medicinsku kemiju na Sveučilištu u Kopenhagenu.

Anna K. Jäger je etno farmakolog, što znači da svoja istraživanja osniva na susretima s različitim kulturama tradicionalnih iscjelitelja, a ona istražuje sadrži li tradicionalna medicina aktivne lijekove koji su pokazali učinak na bolestima. Ovi rezultati istraživanja sada će se koristiti za promicanje zdravlja u Africi, a za to istraživači planiraju niz informativnih seminara u organizaciji s tradicionalnim iscjeliteljima i babicama u Tanzaniji. U Tanzaniji je pobačaj protuzakonit i to dovodi trudnice tradicionalnim iscjeliteljima.

Kroz razgovore s lokalnim babicama, danski liječnik Vibeke Rasch iz Sveučilišne bolnice Odense je naučio oko 22 vrste biljaka koje koriste žene koje nemaju mogućnost za pobačaj u bolnicama. Dvije afričke biljke prikupljaju se i smještaju u vaginu, a ostale se uzimaju kao čaj ili ekstrakt biljke. Projektom ”Ljudi i medicinske biljke”, znanstvenici istražuju imaju li biljke koje se koriste u tradicionalnoj medicini i farmakološki učinak, što bi ih učinilo pogodnima za medicinu. Važno je prepoznati biljke koje djeluju, ali i izdvojiti neučinkovite i štetne biljke. Cilj projekta je podijeliti to znanje s praktičarima i korisnicima biljnih lijekova u što je više lokalnih afričkih društava moguće.

Izvor: University of Copenhagen; znano.st

Leave a Comment