" /> BiH u programima EK za podršku znanstveno-istraživačkom radu (FP7, EUREKA I COST) | Znanost.ba

BiH u programima EK za podršku znanstveno-istraživačkom radu (FP7, EUREKA I COST)

naukafp7Povezivanje obrazovanja, znanosti i gospodarstva, kroz višesektorski pristup, treba da doprinese ekonomskom razvoju zemlje.

Interes Bosne i Hercegovine je da se snažnije uključi u Europski istraživački prostor i izgradi institucionalne kapacitete koji će omogućiti aktivnije sudjelovanje u programima Europske komisije kako istraživačkih institucija, tako i srednjih i malih poduzeća i državnih kompanija, kao i veću mobilnost naših istraživača.

U skladu sa projektom “Jačanje kapaciteta Ministarstva civilnih poslova BiH za učešće u programima EU koji se tiču naučno-istraživačkog rada”, a čiju realizaciju je financirala Austrijska razvojna agencija (ADA), snimljen je video materijal u svrhu promocije učešća institucija iz BiH u FP7, EUREKA i COST programima i pripreme istraživača za naredni program Europske komisije HORIZON 2020.

FP7 program se završava sa 2013. godinom i kreće novi program Europske unije za podršku istraživanju i inovacijama pod nazivom “HORIZON2020″ za period 2014-2020.godina, čiji proračun će biti iznad 70 milijardi eura.

Naši istraživači mogu da daju svoj doprinos Europskom istraživačkom prostoru, te da kroz uspostavljenu suradnju jačaju i vlastite kapacitete.

Bilo bi šteta da svi koji se bave znanstveno-istraživačkim radom ne iskoriste ove prilike i fondove i aktivnije se uključe u programe Evropske unije.

Iako kruži fama oko kompliciranog procesa prijavljivanja, deset video priča koje možete pogledati na linku dole, će vam prikazati mogućnosti sudjelovanja u programima FP7, EUREKA i COST u različitim istraživačkim područjima, ali i uspješne primjere pojedinaca i institucija koja već koriste ova sredstva.

Pogledajte video na :

http://youtu.be/O0jVB5lGQQ4

Izvor:www.bljesak.info

Leave a Comment