1,6 miljardi dolara vrijedan projekt za simulaciju ljudskog mozga

human-brain-project-580x326Za najveći i najznačajniji napor da se računalno stvori ljudski mozak internacionalna skupina istraživača osigurala je 1,6 milijardi dolara da bi ostvarila vrlo ambiciozan Human Brain Project (Projekt ljudskog mozga).

U sljedećih 10 godina znanstvenici s različitih područja radit će na tome da otkriju te shvate mrežu koju čini više od 100 milijardi neuronskih poveznica koje razotkrivaju emocije, slobodnu misao te svijest. Da bi uspjeli u tome istraživači će koristiti progresivnu multislojevitu simulaciju koju će pokretati superračunalo.

Uistinu projektni organizatori ne razmišljaju skromno. Cijeli tim će se sastojati od više od 200 individualnih istraživača iz 80 različitih institucija diljem svijeta. Projekt neki uspoređuju s Velikim hadronskim sudaračem u terminima obujma i ambicije, opisujuću Human Brain Project kao “CERN za mozak”. Ovaj projekt, sa sjedištem u Lausanni, Švicarska, pokrenut je na inicijativu Europske komisije.

Prema znanstvenicima koji rade na projektu HBP će stvarati nove platforme neurobaziranog programiranja te neurorobotike dozvoljavajući istraživačima razvoj novih programskih sistema te robota baziranih na arhitekturi te moždanim sklopovima. Istraživači će dobiti priliku rekonstruirati ljudski mozak dio po dio te postepeno ugraditi ove kognitivne komponente u sveobuhvatno superračunalo.

„Potpora HBP projektu je važan korak od strane Europske komisije kako bi se omogućio napredak u spoznaji i razumijevanju kako ljudski mozak funkcionira“, rekao je švedski nobelovac Laureate Torsten Wiesel. „HBP projekt razvit će novo vrlo moćno računalo koje je potrebno za rad s masivnom količinom informacija o spoznaji ljudskog mozga, dok se neuroznanstvenici moraju pripremiti za rad s novim alatom u svojim laboratorijima.“ Dodao je kako će istraživači postaviti temelje računalnoj arhitekturi koja će se modelirati prema ljudskom mozgu.

„Ova će suradnja dovesti do novih koncepata te dubljeg razumijevanja mozga, te najkompleksnije i najzamršenije tvorevine na svijetu“, dodao je.

Istraživači se nadaju da će projektom steći nove spoznaje potrebne pri liječenju neuroloških poremećaja kao što su Parkinsonova i Alzheimerova bolest, a najbitnije je da se tijekom istraživanja neće koristiti životinje za eksperimentiranje.

Izvor: io9, znanost.com

Leave a Comment