U BiH ne postoji sistematsko ulaganje u nauku

U BiH ne postoji sistematsko ulaganje u nauku, što je glavni problem dugoročnog razvoja nauke u zemlji, izjavio je danas za Fenu prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Hazim Bašić na otvaranju konferencije “Znanje i razvoj”.

Konferencija se održava u okviru projekta “Kreiranje istraživačkih i razvojnih kapaciteta i instrumenata za unapređenje operacija između ekonomije i visokog obrazovanja”, koji je dio Tempus programa Evropske komisije.

Osnovni cilj ovog projekta je uspostavljanje i jačanje istraživačkih i razvojnih kapaciteta na univerzitetima u jugoistočnoj Evropi.

Prof. Bašić, međutim, upozorava da je finansiranje nauke u FBiH prepušteno kantonima, koji izdvajaju sredstva u skladu sa svojim kapacitetima.

– Ta sredstva nisu ni blizu onoga što smo imali prije rata, istakao je.

Taj iznos je prije rata bio 1,5 posto od bruto društvenog proizvoda (GDP), a danas se jedino Kanton Sarajevo približio vrijednosti od jedan posto od GDP-a. Evropske preporuke govore o tri posto GDP-a kao konačnom cilju izdvajanja za svrhe razvoja nauke u svim državama članicama Evropske unije.

– Tako se može vidjeti u kojoj smo mjeri daleko od kvalitetnog finansiranja nauke, a to implicira i našu naučnu produkciju, koja je manje-više u skladu s ulaganjima u nauku, upozorava prof. Bašić.

Naglasio je da sve naučne grane i tehnologija opštenito u svijetu napreduju značajno brže nego što je bilo proteklih dekada.

Kada je u pitanju korist od naučnoistraživačkog rada za širu društvenu zajednicu od Univerziteta u Sarajevu, ta korist bi mogla da bude znatno veća u smislu pojačane interakcije između pojedinih fakulteta i privrednih subjekata tako da se rješavaju konkretni problemi i projekti koji se javljaju u privredi.

– Akademska zajednica ima kapacitet da takve probleme rješava. Ono što nedostaje često je oprema, ali i kooordinacija između privrednih subjekata i univerziteta. Tu vidim, prije svega, dodatnu ulogu privrednih komora, ali i samih fakulteta koji trebaju naći način da se nametnu u rješavanju ovih problema, rekao je Feni prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Hazim Bašić.

Related Posts

Tags

Share This

Comments Closed