Test inteligencije

“Razvili smo potpuno novi test inteligencije, koji omogućuje prosudbu ispitanika već nakon rješavanja malog broja test pitanja.Ipak, ako ispitaniku osiguramo dovoljno vremena za potpuno rješavanje svih zadataka testa, prosudba inteligencije je bolja,” navodi José Hernandez-Orallo, istraživač na Politehničkom sveučilištu u Valenciji. Ovo je samo jedna od značajki univerzalnog testa inteligencije. “Drugu čini mogućnost njegove primjene na bilo kojem subjektu, biološkom pa i šire, u bilo kojem času njegova razvoja (u dječjem ili odraslom uzrastu, na primjer). Njime možemo prosuđivati i bilo koji danas poznati sustav ili onaj koji će nam donijeti budućnost, za bilo koje razine inteligencije ili brzine”, ističe Hernández-Orallo. On i njegov suradnik David L. Dowe sa sveučilišta Monash, Clayton (Australija), u ovom radu su primijenili potpuno novi pristup uporabom matematičkih i računalnih pojmova pri ostvarenju novog testa.

Dobiveni rezultati su objavljeni u časopisu Artificial Intelligence i čine dio projekta “Bezvremenska univerzalna inteligencija,” na čijem ostvarenju zajednički rade znanstvenici sa španjolskih sveučilišta u Valencia i Madridu. U testu se rabe interaktivne vježbe različitih složenosti. U procjeni složenosti je primijenjen tzv. Kolmogorov test, koji uzima u obzir broj računskih resursa potrebnih za opisivanje objekta ili pojedine informacije. To ujedno čini bitnu razliku novog testa prema tradicionalnim psihometrijskim testovima i onima za procjenu umjetne inteligencije (Turingov test). Najizravniju primjenu ovaj bi rad mogao naći u području umjetne inteligencije. Omogućiti će ono što je dosad bilo nemoguće: usporedbu inteligencije sustava koje trenutno rabimo s onom primjenjivanom prije 20 godina. “Testovi ovih značajki omogućiti će sustavno ocjenjivanje napretka cijele discipline”, navodi Hernandez -Orallo.

Razvijanjem teorije i pronalaženjem alata za procjenu univerzalne inteligencije ovaj rad donosi mogućnost ocjene budućih inteligentnih sustava pa i onih koji posjeduju inteligenciju veću od ljudske. Univerzalni test inteligencije nesumnjivo će utjecati na mnoga druga područja. Posebno značajan utjecaj se može očekivati u većini kognitivnih znanosti, čije discipline u velikoj mjeri ovisi o specifičnim tehnikama i sustavima koje koriste, posebno matematike koja čini njihovu osnovu. “Sve do sada znanstvenici se nisu bavili proučavanjem univerzalne inteligencije, koja u sebi obuhvaća uz ljudsku i životinjsku, umjetnu ili izvanzemaljsku inteligenciju. Stoga ovo istraživanje čini pionirski korak u tom smjeru”, zaključuju njezini autori.

Izvor: FECYT – Spanish Foundation for Science and Technology

Comments Closed