Sastanak Platforme za istraživanje za zemlje Zapadnog Balkana

Sastanak Platforme za istraživanje za zemlje Zapadnog Balkana će biti održan 1. prosinca 2011. godine u Sarajevu

Platforma predstavlja forum na kojem se razgovara o politikama istraživanja i suradnji sa EU koji je 2006. godine formirala Europska komisija u suradnji sa zemljama Zapadnog Balkana. Sastanci Platforme će biti održani svakih 6 mjeseci.

Za sudjelovanje na ovom sastanku je registrirano oko 60 sudionika: predstavnika ministarstava za znanost iz zemalja regiona, ministarstava iz zemalja članica EU, regionalnih inicijativa za istraživanje, Europske komisije i drugih aktera zainteresiranih za regionalnu dimenziju istraživanja.

Kopredsjedatelji ovog sastanka su Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Europska komisija i Ministarstvo znanosti i visokog obrazovanja Poljske (u svojstvu predsjedatelja Vijećem Europske unije).

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Comment