EURAXESS BiH PORTAL

U okviru projekta „Razvoj mreže centara za mobilnost u BiH (BAMONET)”, EURAXESS Centar BiH je kreirao portal za “on-line” pružanje informacija i usluga široj i akademskoj zajednici, a posebno istraživačkim radnicima. Portal je kreiran s ciljem postizanja pune vidljivosti osnovnih informacija i usluga koje pruža EURAXESS mreža u Bosni i Hercegovini. Kao dio široke europske inicijative u kojoj učestvuje 37 zemalja, EURAXESS portal BiH predstavlja jedinstven, besplatan web servis koji omogućava pristup potpunim i ažurnim informacijama i uslugama, namijenjenim prvenstveno istraživačima iz Europe ali i izvan nje, kao i domaćim istraživačima koji žele da započnu ili nastave svoju naučnu karijeru.
Na portalu se nalaze informacije i on-line alati namijenjeni istraživačima koji imaju interesa za gostovanje u nekoj od znanstveno-istraživačkih institucija u Bosni i Hercegovini, ali i istraživačima iz BiH koji planiraju da razviju svoju karijeru u srcu Europskog istraživačkog prostora (European Research Area – ERA).
Na portalu se mogu pronaći korisne informacije o dolasku u BiH i boravku u njoj, pretraživati baza znanstveno-istraživačkih organizacija u BiH, koristiti alati za pretraživanje objavljenih konkursa za poslove, istraživačke grantove i stipendije. Pored ovoga, na portalu se redovno objavljuju vijesti i saopštenja, kako o generalnim pitanjima znanosti i istraživanja, tako i o aktivnostima i događajima vezanim za rad EURAXESS mreže u BIH.

EURAXESS portal BiH razvijen je na Univerzitetu u Banjoj Luci i nalazi se na adresi www.euraxess.ba. Ministar civilnih poslova, g-din Sredoje Nović, svečano je pustio u rad portal 27.05.2011. godine u Banjoj Luci kada je održan i prvi „Dan mobilnosti istraživača u Bosni i Hecegovini“. Gosti ovog događaja bili su predstavnici Europske komisije, EURAXESS centara iz okruženja kao i ostale uvažene zvanice iz oblasti nauke i istraživanja (resorna ministarstva, rektori, akademici, istraživačka zajednica), kao i predstavnici Privredne komore Republike Srpske.

U sklopu ovog događaja održan je i okrugli sto na temu „Problemi mobilnosti istraživača“ koji je okupio predstavnike EURAXESS centara iz BiH, Hrvatske, Srbije, Makedonije i Crne Gore, te pripadnike akademske zajednice. Razgovarano je o osnovnim problemima vezanim za mobilnost istraživača u zemljama Zapadnog Balkana.
Istaknuti su problemi i prepreke pri kretanju istraživača i akademskog osoblja kako iz tako i unutar BiH, kao što su nedostatak nastave na stranim jezicima na univerzitetima u BiH, regulisanje odsustva sa radnog mjesta bh. istraživača radi ostvarivanja mobilnosti, državna koordinacija legislative u vezi sa doktorskim studijem.

Related Posts

Tags

Share This

Comments Closed