Standardizacija nanomaterijala

Europska organizacija pod nazivom “European Repository of Reference Nanomaterials” radi na poboljšanju procjene sigurnosti pojedinih nanomaterijala.

Pod okriljem Europske komisije, organizacija pod nazivom“Joint Research Centre”, ili kraće JRC, nedavno je objavila popis nanomaterijala razvrstanih u 25 standardnih tipova. Popis bi trebao služiti kao obrazac za usporedbu, što bi trebalo olakšati procjenu sigurnosti novih materijala. Na taj se način želi osigurati povjerenje potrošača u nove proizvode. Ubrzan razvoj nanotehnologije mnogo obećava u vidu poboljšanja kvalitete života. Usklađen i standardiziran proces procjene sigurnosti doprinijet će uspješnoj integraciji nanotehnologije u svakodnevni život i proizvodnju.

Standardizacija metodologije i materijala, nužan su preduvjet za stvaranje međunarodno priznatog usporednog testa. Rezultati takvog testa olakšali bi regulaciju i puštanje proizvoda na tržište. Elke Anklam, ravnateljica JRC Instituta za zdravlje i zaštitu potrošača, je prilikom službene objave programa rekla: “Ova jedinstvena baza podataka poslužit će kao osnova za standardizaciju procesa procjene sigurnosti proizvoda, a ujedno i stimulira daljnje inovacije na ovom području. Dosljednost ovog obrasca atraktivna je svim zainteresiranim stranama. Ovako istovremeno rješavamo problem međunarodne standardizacije procesa procjene sigurnosti proizvoda i kasnije probleme u regulaciji ovakvih proizvoda na europskom tržištu.”

Nanomaterijali imaju mnoge prednosti pred tradicionalnim materijalima te kao takvi omogućuju razvoj novih i inovativnih uređaja. Želi li Europska Unija profitirati od ubrzanog razvoja ove grane tehnologije, nužno mora propisati jasan i dosljedan obrazac za regulaciju takvih proizvoda na tržištu. Taj bi obrazac morao propisivati odgovarajući način proizvodnje, a morao bi moći poslužiti i za procjenu eventualnog utjecaja proizvoda na zdravlje potrošača te utjecaj na okoliš. Za takvo što nužna je međunarodno usklađena i znanstveno utemeljena procjena sigurnosti procesa proizvodnje kao i samih uređaja. Bez odgovarajuće usporedne tablice nemoguće je uskladiti gomilu podataka dobivenih tijekom istraživanja na raznim laboratorijima. Upravo je zbog tog JRC i predstavio prvu europsku bazu nanomaterijala.

Stručnjaci za testiranje nanomaterijala u glavnim međunarodnim tijelima će moći koristiti ovaj obrazac za standardizaciju tehnologije. Baza podataka uključuje većinu tipova nanomaterijala koje je danas lako pronaći na tržištu. Otprilike 8000 uzoraka za testiranje već je poslano nacionalnim vladama zemalja EU, istraživačkim projektima pod okriljem EU, kao i međunarodnim znanstvenim inicijativama poput OECD radne skupine za proizvodnju nanomaterijala. Nanomaterijali koji se nalaze u bazi podataka proizvedeni su u suradnji s njemačkim Fraunhofer institutom za molekularnu biologiju i ekologiju (IME) i to u skladu s GLP propisima (Good Laboratory Practice). Među 25 tipova materijala nalaze se karbonske nanocijevi, srebrne nanočestice, titanov dioksid, cerijev oksid, cinkov oksid, bentonit te silicijev i zlato dioksid.

Izvor: European Commission Joint Research Centre

Related Posts

Tags

Share This

Comments Closed