Dolazi grafenska elektronika

Istraživači sa sveučilišta Rice razvili su novi načina za manipulaciju grafenom koji bi mogao omogućiti razvoj elektroničkih komponenti.U znanstvenom radu objavljenom u časopisu Nature Communications, istraživači opisuju način za mijenjanje grafena u “hibridne superrešetke” koje imaju potencijal za razvoj elektroničkih i optičkih komponenti. Grafen je materijal koji se sastoji od ugljikovih atoma u sačastoj strukturi debljine samo jednog atoma, a zbog svojih iznimnih svojstava smatra se čudesnim materijalom s brojnim primjenama, uključujući i elektroničke komponente. Kao materijal ima izvrsnu električnu vodljivost no obzirom da je polumetal, istraživači još traže načine da zaustave tok elektrona, čime bi postao prikladan i za poluvodičke primjene u elektronici i optici.Riceovi istraživači uspjeli su razviti tehniku za mijenjanje površine grafena dodajući mu atome vodika. Time su napravili novi materijal koji nazivaju grafanom, a svojom tehnologijom utrli su put za kontrolu grafena kao poluvodičkog materijala za specifične primjene.Istraživači se nadaju kako će vremenom razviti tehniku za precizno manipuliranje rešetkama grafena kako bi mogli izravno stvarati iznimno male elektroničke komponente i druge funkcionalne cjeline. Cilj im je napraviti funkcionalne promjene na materijalu gdje mogu kontrolirati poziciju, tip veza i koncentraciju atoma. Osim u elektronici, kontrola molekularne strukture pridružene grafenu ima primjenu i u drugim područjima, poput kemije, gdje se uređaji temeljeni na grafenu mogu koristiti za brzo otkrivanje određenih molekula.

Izvor: bug.hr

Leave a Comment